DERECE YAZILIM

E – Çözümler

E-Fatura

 • Gelir İdaresi uyumluluk onayı
 • Mali mühürle imza
 • GİB Portala girmeksizin işlem yapma
 • Alım faturalarının otomatik aktarımı

Kurulduğu günden bugüne, yazılım ve hizmet kalitesini her zaman yüksekte tutmayı başaran ve hedeflerine hızla koşan Center Bilgisayar, Paralog e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile sektörde öncü durumundadır.

PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile birlikte e-Fatura Sunucusu üzerinden kullanıcılar; kendilerine ait bilgisayar sistemi ile, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olurlar.

Kullanıcıların ayrıca GİB portala girmelerine gerek kalmaz. PARALOG e-Fatura çözümü üzerinden faturalar mühürlenir, zarflanır ve otomatik gönderilir.

Satıcılardan gelen faturaları PARALOG e-Fatura Entegrasyon Çözümü ile ticari programa otomatik aktarmak mümkündür, böylece alım faturalarının manuel olarak tekrar kayıt yapılmasına gerek kalmaz.

 • Etkin ve hızlı fatura işlemleri yapılabilmesini sağlar,
 • Kağıt ve sarf malzemesi tüketimini azaltır,
 • Maliyetleri düşürür,
 • Hataları minimize eder,
 • Fatura mutabakatında uyuşmazlıkları önler,
 • Denetimde kolaylık sağlar.

e-Fatura Hakkında

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

397 sıra no.lu VUK ile tüzel kişiler sistemden faydalanabilirken 416 sıra no.lu VUK tebliği ile gerçek kişilere de e-fatura uygulamasına dahil olma hakkı tanınmıştır. Uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla “Özel Entegratörlük” müessesi 421 sıra no.lu VUK tebliğinin yayınlanmasıyla genel işleyişe dahil edilmiştir. Yurtdışında e-fatura servis sağlayıcısı lığı olarak bilinen özel entegratörlük sayesinde bilgi işlem alt yapısı yeterli olmayan mükelleflerin de uygulamadan kolayca faydalanabilmeleri amaçlanmıştır.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

E-Arşiv

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Kimler E-Arşiv kullanmak Zorundadır ?

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır, yine internet üzerinden satış yapan ve 2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ise en geç 1/1/2017 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

E-Fatura ile E-Arşiv Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-Arşiv; e-Fatura kapsamı dışındaki firmalara ve son kullanıcılara düzenlenir. e-Fatura ise; e-Fatura uygulaması kapsamında olan kullanıcılara düzenlenir.

e-Fatura gönderimi yapabilmeniz için alıcının da e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Ancak e-Arşiv gönderimi yapabilmeniz için alıcının e-Fatura kullanıcısı olması zorunlu değildir. Alıcının vereceği onay ile e-Arşiv yöntemiyle faturalarınızı gönderebilir, kağıt fatura sistemini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş olursunuz. e-Arşiv sisteminde fatura nüshası entegratör firma aracılığı ile sağlanmaktadır.

E-Arşive Nasıl Kayıt Olunur?

Uygulamadan yararlanmak için, mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı olmaları gerekmektedir.

1-) E-Arşiv uygulamasını Özel Entegratör aracılığıyla kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e- Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. e- Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

2-) E-Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin aynı zaman da E-Fatura’ya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. E-Faturayı  kullanan mükellef özel entegratör aracılığıyla E-Arşiv hizmetinden yararlanacaklar ise sadece Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları yeterlidir.

3-) E-Fatura kullanmayan ve E-Arşiv’e geçme zorunluluğundan dolayı E-Fatura kullanacak mükellefler ilk olarak aşağıdaki adımları uygularak E-Fatura’ya kayıt olmalıdır.

 1. E-Fatura uygulamasına internet aracılığı ile başvuru yapacak mükellefler gerçek kişi ise öncelikle elektronik imza diğer adıyla Nitelikli Elektronik Sertifika (Nes), tüzel kişi ise mali mühür sertifikası almaları gerekmektedir.

Elektronik İmza (Nitelikli Elektronik Sertifika) alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 • http://www.kamusm.gov.tr/basvurular/nes/ adresindeki süreçler takip edilerek başvurulur.
 • Elektronik İmza  ücretlerine; www.kamusm.gov.tr/urunler/nitelikli_elektronik_sertifika/fiyatlandirma.jsp linkinden erişim sağlayabilirsiniz.
 • Elektronik İmzadan sonra izlenecek yollara www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

Mali Mühür Sertifikası alımı için aşağıdaki yöntem izlenmektedir:

 • http://mm.kamusm.gov.tr adresinden “SÜREÇLER” bölümüne giriş yapılır. Oradaki süreçler takip edilerek başvuru gerçekleştirilmelidir.
 • Mali Mühür Sertifikası ücretlerine http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp linkinden erişim sağlayabilirsiniz.
 • Mali Mühür Sertifikası geldikten sonra izlenecek yolları http://mm.kamusm.gov.tr/surecler/aldim_ne_yapmaliyim/ linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

2. Elektronik İmza veya Mali Mühürü alan mükelleflerimiz E-Fatura başvurusu için http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden “Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” bölümünden İlgili alanları doldurarak kayıt işlemi tamamlanır.

E-Fatura işlemleri tamamlanmasıyla birlikte Özel Entegratör aracılığıyla E-Arşiv hizmetinden yararlanacak mükelleflerin Özel Entegratörün sözleşmelerini doldurmaları ve yeterli olacaktır.

 

E – Defter

 • Gelir İdaresi uyumluluk onayı
 • mali mühürle imza
 • GİB Portala girmeksizin işlem yapma
 • Alım faturalarının otomatik aktarımı

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra nolu e-Defter tebliği ile şirketlerin noter onaylı olarak saklamak ve beyan etmekle mükellef oldukları yasal defterleri (yevmiye ve kebir) elektronik ortamda üreterek saklamalarına olanak sağlanmıştır.

Paralog e-Defter uygulaması ile Paralog Genel Muhasebe, Paralog Yakamoz ileri, Paralog Üretim ve Paralog Bumerang uygulamalarından yasal defterlerinizi e-Defter olarak oluşturabilir ve noter tasdiki gerekmeksizin mali mühürle imzalayabilirsiniz. Gelir İdaresi Uyumluluk onayı olan Paralog e-Defter uygulamamız için ayrıntılı bilgi almak için center@center.com.tr e-posta adresine iletişim bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

 • Kayıt ve rapor standardizasyonu sağlar,
 • Kağıt ve sarf malzemesi tüketimini azaltır,
 • Onay maliyetlerini düşürür,
 • Kayıt güvenliği sağlar,
 • Denetimde kolaylık sağlar,
 • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.

E – Defter Hakkında

421 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca bazı mükelleflere e-defter tutma ve e-fatura uygulaması zorunlu hale getirilmişti. 1 ve 2 Sıra Nolu e-Defter Genel Tebliğinde gerekli tanımlamalar yapılarak, başvuru, uygulama esasları belirlenmiş ve 67 Numaralı VUK sirküleri ile elektronik defter tutma zorunluluğunun başlama zamanı tereddütleri giderilmiştir.

Kimler e-defter tutacak?

e- fatura düzenleme zorunluluğu getirilmiş aşağıda belirtilen mükellefler;

– Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefi

– Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazoz, tütün ürünleri veya alkollü içecek) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler.

e-fatura kapsamına giren mükellefler, e-defter uygulamasına da zorunlu olarak girerler.

E-Defter Başlama Zamanı
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /67 tarih 26.11.2013

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1.1.2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1.12.2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.